Equivalência de BG


Pesquisar referência do fabricante
BG
Pesquisa: BG
Resultados 35
Referências na base de dados
Ref.Equiv.Aplic.ucbuceuebPARBox CaixaPinos Pinout
1BG
NPN Silicio
SMD
=2SC3340
Eur:
Jap:
Usa:
Rus:
=2SC3340-GRHFE:
Pc:
Ic:
Ft:
CC:0
TJ:
Caixa Pinos 1BG Pinos-Pinout 1BG
3BG
PNP Silicio
SMD
=2SA1325
Eur:
Jap:
Usa:
Rus:
=2SA1325-GRHFE:
Pc:
Ic:
Ft:
CC:0
TJ:
Caixa Pinos 3BG Pinos-Pinout 3BG
ABG
PNP Silicio
SMD
=2SA1312
Eur:
Jap:
Usa:
Rus:
=2SA1312-GRHFE:
Pc:
Ic:
Ft:
CC:0
TJ:
Caixa Pinos ABG Pinos-Pinout ABG
AC03BGM..FGML,R
Triac
Uso diverso
TAG 137-...
Eur:
Jap:
Usa:
Rus:
200..600V, 3A=(Tc=77°), Igt/Ih<15/=5mA L, >10V/µsHFE:
Pc:
Ic:
Ft:
CC:0
TJ:
Caixa Pinos AC03BGM..FGML,R Pinos-Pinout AC03BGM..FGML,R
AC04BGM..FGML,R
Triac
Uso diverso
TAG 137-...
Eur:
Jap:
Usa:
Rus:
200..600V, 4A=(Tc=80°), Igt/Ih<15/=5mA L, >10V/µsHFE:
Pc:
Ic:
Ft:
CC:0
TJ:
Caixa Pinos AC04BGM..FGML,R Pinos-Pinout AC04BGM..FGML,R
AC08BGM..FGML,R
Triac
Uso diverso
BT158/..., MAC222-..., TIC225...
Eur:
Jap:
Usa:
Rus:
200..600V, 8A=(Tc=86°),Igt/Ih<75/=30mA L, >10V/µsHFE:
Pc:
Ic:
Ft:
CC:0
TJ:
Caixa Pinos AC08BGM..FGML,R Pinos-Pinout AC08BGM..FGML,R
AC10BGM..FGML,R
Triac
Uso diverso
BT162/..., SC146..., TIC236...
Eur:
Jap:
Usa:
Rus:
200..600V,10A=(Tc=86°),Igt/Ih<75/=30mA L, >10V/µsHFE:
Pc:
Ic:
Ft:
CC:0
TJ:
Caixa Pinos AC10BGM..FGML,R Pinos-Pinout AC10BGM..FGML,R
AC12BGM..FGML,R
Triac
Uso diverso
BT162/..., SC149..., TIC236...
Eur:
Jap:
Usa:
Rus:
200..600V,12A=(Tc=75°),Igt/Ih<50/=30mA L, >10V/µsHFE:
Pc:
Ic:
Ft:
CC:0
TJ:
Caixa Pinos AC12BGM..FGML,R Pinos-Pinout AC12BGM..FGML,R
AC16BGM..FGML,R
Triac
Uso diverso
MAC15-..., SC151..., TIC246...
Eur:
Jap:
Usa:
Rus:
200..600V,16A=(Tc=80°),Igt/Ih<50/=40mA L, >10V/µsHFE:
Pc:
Ic:
Ft:
CC:0
TJ:
Caixa Pinos AC16BGM..FGML,R Pinos-Pinout AC16BGM..FGML,R
BG
NPN Silicio
SMD
=BCP 55-10
Eur:
Jap:
Usa:
Rus:
=BCP 55-10HFE:
Pc:
Ic:
Ft:
CC:0
TJ:
Caixa Pinos BG Pinos-Pinout BGEquivalência Transistor (series)

2N 2SA 2SB 2SC 2SD 2SJ 2SK AC AD AF AL ASY ASZ BC BCP BCX BCY BD BF BG BS
BU BUT CA DT FT GD HP IRF IT J KSC LM M MG MPSA MRF PN R S SGS
SS STA TIP V VN

Diodos Equivalentes (series)

1N4000 1N46xx AA BA BAR BAS BAT BAV BAW BAX BB BY BYD BYT BYV BYZ BYW BYX BYY
EM ER ES FE FR GP LL MA MBR MUR OA PBY SB SKE SLA SRP