Equivalência de BC


Pesquisar referência do fabricante
BC
Pesquisa: BC
Resultados 955
Referências na base de dados
Ref.Equiv.Aplic.ucbuceuebPARBox CaixaPinos Pinout
BC
PNP Silicio
SMD
=2SB831
Eur:
Jap:
Usa:
Rus:
=2SB831-CHFE:
Pc:
Ic:
Ft:
CC:0
TJ:
Caixa Pinos BC Pinos-Pinout BC
BC
NPN Silicio
SMD
=2SD1367
Eur:
Jap:
Usa:
Rus:
=2SD1367-BCHFE:
Pc:
Ic:
Ft:
CC:0
TJ:
Caixa Pinos BC Pinos-Pinout BC
BC
NPN Silicio
SMD
=BCX54-10
Eur:
Jap:
Usa:
Rus:
=BCX 54-10HFE:
Pc:
Ic:
Ft:
CC:0
TJ:
Caixa Pinos BC Pinos-Pinout BC
BC
PNP Silicio
SMD
=2SB1120
Eur:
Jap:
Usa:
Rus:
=2SB1120HFE:
Pc:
Ic:
Ft:
CC:0
TJ:
Caixa Pinos BC Pinos-Pinout BC
BC
PNP Silicio
SMD
=2SB1188
Eur:
Jap:
Usa:
Rus:
=2SB1188HFE:
Pc:
Ic:
Ft:
CC:0
TJ:
Caixa Pinos BC Pinos-Pinout BC
BC(p,s)
PNP Silicio
SMD
=BCW61C
Eur:
Jap:
Usa:
Rus:
=BCW 61CHFE:
Pc:
Ic:
Ft:
CC:0
TJ:
Caixa Pinos BC(p,s) Pinos-Pinout BC(p,s)
BC100
NPN Silicio
Saida de video
BF259, BF659, BFR59, BFS89, 2N5058
Eur: BF337
Jap:
Usa: 2N4927
Rus: KT605A
350V, 0,15A, 0,6W350V300V-HFE:20MIN
Pc:590mW
Ic:150mA
Ft:-
CC:-
TJ:200>C
Caixa Pinos BC100 Pinos-Pinout BC100
BC101
NPN Silicio
Uso diverso
BC167, BC182, BC237, BC547
Eur:
Jap:
Usa:
Rus:
40V, 40mA, 0,3W, 30MHzHFE:
Pc:
Ic:
Ft:
CC:0
TJ:
Caixa Pinos BC101 Pinos-Pinout BC101
BC107
NPN Silicio
Uso geral
BC167, BC182, BC237, BC547
Eur: BC237B
Jap:
Usa: 2N5825
Rus: KT301A
50V, 0,1A, 0,3W, 300MHz50V45V6VHFE:110MIN
Pc:300mW
Ic:100mA
Ft:150MHz
CC:5
TJ:175>C
Caixa Pinos BC107 Pinos-Pinout BC107
BC107P
NPN Silicio
Uso geral
=BC107
Eur: BC237B
Jap: 2SC689
Usa: 2N5825
Rus: KT3102A
=BC 10750V45V6VHFE:110MIN
Pc:300mW
Ic:100mA
Ft:150MHz
CC:5
TJ:175>C
Caixa Pinos BC107P Pinos-Pinout BC107PEquivalência Transistor (series)

2N 2SA 2SB 2SC 2SD 2SJ 2SK AC AD AF AL ASY ASZ BC BCP BCX BCY BD BF BG BS
BU BUT CA DT FT GD HP IRF IT J KSC LM M MG MPSA MRF PN R S SGS
SS STA TIP V VN

Diodos Equivalentes (series)

1N4000 1N46xx AA BA BAR BAS BAT BAV BAW BAX BB BY BYD BYT BYV BYZ BYW BYX BYY
EM ER ES FE FR GP LL MA MBR MUR OA PBY SB SKE SLA SRP