Centro de Downloads RSS

CHINA TV Schematics

RSS
CHINA TV Schematics

Ficheiros

Ordenar por : ID | Nome de ficheiro | Downloads | Data de envio | Submitter

CHANGHONG ETA-1D

Atualizado: (Updated)
16 Feb 2016
Size:
2.6 MB
Downloads:
84
Por (By) :
Wang Zei

Changhong EX-1A1 Service Manual

Atualizado: (Updated)
16 Feb 2016
Size:
4.3 MB
Downloads:
47
Por (By) :
Wang Zei

Changhong G2136

Descrição: (Description)
Changhong G2136 IC's: CHT0410 24C08 LA76810 LA4267 LA7840 3DD5287
Atualizado: (Updated)
22 Nov 2009
Size:
459.42 Kb
Downloads:
326
Por (By) :
Wang

ChangHong G2966A, G2966B, G2967A-G2

Descrição: (Description)
Service Diagrams
Atualizado: (Updated)
18 Jul 2018
Size:
1.1 MB
Downloads:
19
Por (By) :
Chaoxiang

ChangHong G3898

Descrição: (Description)
Service Diagrams
Atualizado: (Updated)
18 Jul 2018
Size:
6.8 MB
Downloads:
7
Por (By) :
Chaoxiang

ChangHong H2535K, Inotech IT2999 Chassis NC12 - JUC7.820.054-4

Descrição: (Description)
ChangHong H2535K, Inotech IT2999 (South Africa) Chassis NC12 - JUC7.820.054-4 IC's in Model. CH04T1218-5W60 LA76832N TDA7057AQ STRF6454
Atualizado: (Updated)
03 Jun 2010
Size:
331.02 Kb
Downloads:
666
Por (By) :
Wang

Changhong JUC7.820.00188290 MSD3663LSA

Descrição: (Description)
Electrical Repair Diagram
Atualizado: (Updated)
19 Oct 2019
Size:
436.90 Kb
Downloads:
187
Por (By) :
Wang Zei

Changhong JUC7.820.00192431

Descrição: (Description)
Electrical Repair Diagrams
Atualizado: (Updated)
20 Jul 2019
Size:
1,492.78 Kb
Downloads:
160
Por (By) :
J.Barr

ChangHong JUG7.820.514-3 Chassis: ETA-5

Descrição: (Description)
ETA5 Chassis Components: TMPA8896, AT24C08, LA78040/41, TFA9842J, LA42102, 2SD1651, IRF630, TAF5-C4121, STRG8656/5653
Atualizado: (Updated)
25 Mar 2014
Size:
659.60 Kb
Downloads:
1754
Por (By) :
Rui

Changhong L19C699A

Descrição: (Description)
LCD Changhong Service Schematics
Atualizado: (Updated)
15 Mar 2015
Size:
1.5 MB
Downloads:
65
Por (By) :
Wang Zei

Changhong LC-42HF33

Descrição: (Description)
LCD Changhong Service Schematics
Atualizado: (Updated)
15 Mar 2015
Size:
3.4 MB
Downloads:
54
Por (By) :
Wang Zei

Changhong LCD LS01+DVBT

Atualizado: (Updated)
16 Feb 2016
Size:
161.9 KB
Downloads:
44
Por (By) :
Wang Zei

Changhong LCD201, LCD261 Chassis LS07

Atualizado: (Updated)
16 Feb 2016
Size:
2.9 MB
Downloads:
48
Por (By) :
Wang Zei

Changhong LDTV32866 Chassis LS19

Descrição: (Description)
LCD TV Service Manual LDTV32866, LDTV42700FND, LDTV42866U, LDTV47866U, LDTV47700U, 32LT810HDI, 42LT810HDI
Atualizado: (Updated)
15 Mar 2015
Size:
1,315.86 Kb
Downloads:
149
Por (By) :
Wang Zei

Changhong LED32580

Descrição: (Description)
LED TV Changhong Schematics LED32580, LED39580, LED32B2200, LED39B2200, LED32B2100C, LED39B2100C.
Atualizado: (Updated)
15 Mar 2015
Size:
7.1 MB
Downloads:
274
Por (By) :
Wang Zei