MC-99GA Service Mode (Modo de Serviço)

Chassis:MC-99GA

Insira Marca, Modelo ou Chassis.Marca
Mod.
Ch.
Tipo
Modo
Proced.
File
LG
TV
Service Mode
Con CANAL +/- selecciona os ítem e con VOL +/- altera os dados. Para memorizar os cambios, desde o control remoto pressionar OK (ENTER) e para sair POWER