Service Mode (Modo de Serviço)
Marca
Mod.
Ch.
Tipo
Modo
Proced.
File
Mustang
TV
Service Mode
Pulsar rápidamente a seguinte sequência no C/R: Nº Canal, Pausa, Ap.Prog, Imagen Norm., aparecerán os menúes Factory1/2/3. Con CANAL+/- se modifica o menú Factory. Con VOL+/-, se ingresa a cada sub menú.
Crown
TV
Service Mode
Con CANAL +/- selecciona o ítem, con VOL +/- ajusta seu valor.
Crown
TV
Service Mode
Abrir o control remoto, quitando a tapa superior. Usar las teclas que no tiennacceso externo e que se encuentran debajo de "Canal previo" e "Sonido".
CCE
TV
Service Mode
Conectar a terra durante 5 segundos o pin 24 do IC701 (Micro). Con CANAL +/- selecciona o parámetro, con VOL +/- ajusta o valor
CCE
TV
Service Mode
Conectar a terra durante 5 segundos o pin 24 do IC701 (Micro). Con CANAL +/- selecciona o parámetro, con VOL +/- ajusta o valor
CCE
TV
Service Mode
Conectar a terra durante 5 segundos o pin 24 do IC701 (Micro). Con CANAL +/- selecciona o parámetro, con VOL +/- ajusta o valor
CCE
TV
Service Mode
pressionar a tecla SERVICE na placa principal cerca do "micro". Con CANAL +/- selecciona o parámetro, con VOL +/- ajusta o valor
CCE
TV
Service Mode
pressionar a tecla SERVICE na placa principal cerca do "micro". Con CANAL +/- selecciona o parámetro, con VOL +/- ajusta o valor
CCE
TV
Service Mode
pressionar a tecla SERVICE na placa principal cerca do "micro". Con CANAL +/- selecciona o parámetro, con VOL +/- ajusta o valor
CCE
TV
Service Mode
pressionar a tecla SERVICE na placa principal cerca do "micro". Con CANAL +/- selecciona o parámetro, con VOL +/- ajusta o valor

Universal LED TV Service Mode

Most universal led tv boards check:

 • Menu → 1147
 • Menu → 2580
 • Source → 2580

All LED TV Service Codes

 • Menu → 1147
 • Menu → 1185
 • Menu → 1183
 • Menu → 2580
 • Menu → 1187
 • Menu → 7050
 • Menu → 8202
 • Menu → 7343
 • Menu → 2008
 • Menu → 1999
 • Menu → 0000
 • Menu → 1167
 • Menu → 1199
 • Menu → 1234
 • Menu → 2387
 • Menu → 8893
 • Menu → 2383
 • Menu → 4725
 • Source → 3138
 • Source → 2580
 • Source → 2585
 • Source → 7342
 • Source → 2583
 • Source → 2283
 • Source → 2285
 • Source → 3195
 • Source → 3137
 • Source → 0000