Service Mode (Modo de Serviço)
Marca
Mod.
Ch.
Tipo
Modo
Proced.
File
CCE
TV
Service Mode
Conectar a terra durante 5 segundos o pin 24 do IC701 (Micro). Con CANAL +/- selecciona o parámetro, con VOL +/- ajusta o valor
CCE
TV
Service Mode
pressionar a tecla SERVICE na placa principal cerca do "micro". Con CANAL +/- selecciona o parámetro, con VOL +/- ajusta o valor
CCE
TV
Service Mode
pressionar a tecla SERVICE na placa principal cerca do "micro". Con CANAL +/- selecciona o parámetro, con VOL +/- ajusta o valor
CCE
TV
Service Mode
pressionar a tecla SERVICE na placa principal cerca do "micro". Con CANAL +/- selecciona o parámetro, con VOL +/- ajusta o valor
CCE
TV
Service Mode
pressionar a tecla SERVICE na placa principal cerca do "micro". Con CANAL +/- selecciona o parámetro, con VOL +/- ajusta o valor
Broksonic
TV
Service Mode
Desde o C/R introducir a sequência: MUTE, TIMER, PICTURE
APEX
TV
Service Mode
Bajar de volumna 0, pressionar las teclas: MUTE no C/R e VIDEO no TV simultáneamente. Para realizar ajustes teclas: MENU SELECT. Para sair: tecla stand by no C/R.
AIWA
TV
Service Mode
Com o TV ligado, presione a tecla TEST no control remoto, luego presione DISPLAY. Con CANAL+/- mueve o cursor, con VOL+/- ajusta o valor. Presione DISPLAY e FINISH
AIWA
TV
Service Mode
Desconectar de a línea de CA por más de 30 minutos, o cortocircuitar o condensador de Back-Up que mantiene a programación. Colocar o volumnal mínimo, pressionar VOL- e simultáneamente o a tecla 9 no C/R. Con os botones 1 al 7 (o 1 al 8 nalgunos modelos) se selecciona os diferentes modos (sub-menú) de ajuste. Con VOL+/- se ajustan os valores. pressionar 8 (o 0 nalgunos modelos) para sair e guardar.
AIWA
TV
Service Mode
Presione SW702 (Service) na placa principal do TV, o modifique o C/R colocando un pulsador entre os pines 13 e 16 do integrado do mismo. Con CANAL +/- selecciona os parámetros, con VOL+/- ajusta o valor. Para sair pressionar OSD/OUT no C/R.

Universal LED TV Service Mode

Most universal led tv boards check:

 • Menu → 1147
 • Menu → 2580
 • Source → 2580

All LED TV Service Codes

 • Menu → 1147
 • Menu → 1185
 • Menu → 1183
 • Menu → 2580
 • Menu → 1187
 • Menu → 7050
 • Menu → 8202
 • Menu → 7343
 • Menu → 2008
 • Menu → 1999
 • Menu → 0000
 • Menu → 1167
 • Menu → 1199
 • Menu → 1234
 • Menu → 2387
 • Menu → 8893
 • Menu → 2383
 • Menu → 4725
 • Source → 3138
 • Source → 2580
 • Source → 2585
 • Source → 7342
 • Source → 2583
 • Source → 2283
 • Source → 2285
 • Source → 3195
 • Source → 3137
 • Source → 0000