Service Mode (Modo de Serviço)
Marca
Mod.
Ch.
Tipo
Modo
Proced.
File
Daewoo
TV
Service Mode
Com o TV apagado, pressionar no control remoto, a seguinte sequência: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, o equipo encenderá no modo servicio. Para seleccionar un sub-menú: CANAL+/- e VOL+ para ingresar. Para seleccionar os ítem CANAL+/-, para ajustar o valor VOL+/-. Para regresar al menú principal: MENU. Para sair e guardar cambios apagar o equipo. Recomendación: NO alterar os valores que aparecen en "OPTION".
Daewoo
TV
Service Mode
Com o TV ligado pressionar a seguinte sequência no control remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. o 1, MUTE, DISPLAY, MUTE en os modelos que no cuentan con a tecla RECALL. Para seleccionar os ítem: CANAL+/-, para ajustarlos: VOL+/-. Para retornar o finalizar pressionar MENU. Para guardar os cambios pressionar DISPLAY antes de sair.
Daewoo
TV
Service Mode
Com o TV ligado pressionar a seguinte sequência no control remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. o 1, MUTE, DISPLAY, MUTE en os modelos que no cuentan con a tecla RECALL. Para seleccionar os ítem: CANAL+/-, para ajustarlos: VOL+/-. Para retornar o finalizar pressionar MENU. Para guardar os cambios pressionar DISPLAY antes de sair.
Mustang
TV
Service Mode
Utilizar las teclas ocultas no C/R
Mustang
TV
Service Mode
Outra sequência: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY
Mustang
TV
Service Mode
Pulsar rápidamente a seguinte sequência no C/R: Nº Canal, Pausa, Ap.Prog, Imagen Norm., aparecerán os menúes Factory1/2/3. Con CANAL+/- se modifica o menú Factory. Con VOL+/-, se ingresa a cada sub menú.
Crown
TV
Service Mode
Con CANAL +/- selecciona o ítem, con VOL +/- ajusta seu valor.
Crown
TV
Service Mode
Abrir o control remoto, quitando a tapa superior. Usar las teclas que no tiennacceso externo e que se encuentran debajo de "Canal previo" e "Sonido".
CCE
TV
Service Mode
Conectar a terra durante 5 segundos o pin 24 do IC701 (Micro). Con CANAL +/- selecciona o parámetro, con VOL +/- ajusta o valor
CCE
TV
Service Mode
Conectar a terra durante 5 segundos o pin 24 do IC701 (Micro). Con CANAL +/- selecciona o parámetro, con VOL +/- ajusta o valor