Equivalência de X0303BG..0303MG


Pesquisar referência do fabricante
X0303BG..0303MG
Pesquisa: X0303BG..0303MG
Resultados 1
Referências na base de dados
Ref.Equiv.Aplic.ucbuceuebPARBox CaixaPinos Pinout
X0303BG..0303MG
Tiristor
Uso diverso
TAG 615-...
Eur:
Jap:
Usa:
Rus:
=X 0301BG..0301MG, Igt/Ih <0,2/5mAHFE:
Pc:
Ic:
Ft:
CC:0
TJ:
Caixa Pinos X0303BG..0303MG Pinos-Pinout X0303BG..0303MGEquivalência Transistor (series)

2N 2SA 2SB 2SC 2SD 2SJ 2SK AC AD AF AL ASY ASZ BC BCP BCX BCY BD BF BG BS
BU BUT CA DT FT GD HP IRF IT J KSC LM M MG MPSA MRF PN R S SGS
SS STA TIP V VN

Diodos Equivalentes (series)

1N4000 1N46xx AA BA BAR BAS BAT BAV BAW BAX BB BY BYD BYT BYV BYZ BYW BYX BYY
EM ER ES FE FR GP LL MA MBR MUR OA PBY SB SKE SLA SRP