Equivalência de 1N5626(GP)


Pesquisar referência do fabricante
1N5626(GP)
Pesquisa: 1N5626(GP)
Resultados 1
Referências na base de dados
Ref.Equiv.Aplic.ucbuceuebPARBox CaixaPinos Pinout
1N5626(GP)
Diodo Silicio
Retificador
BY 500/600, MR756...760, MR826
Eur:
Jap:
Usa:
Rus:
=1N5624, 600VHFE:
Pc:
Ic:
Ft:
CC:0
TJ:
Caixa Pinos 1N5626(GP) Pinos-Pinout 1N5626(GP)Equivalência Transistor (series)

2N 2SA 2SB 2SC 2SD 2SJ 2SK AC AD AF AL ASY ASZ BC BCP BCX BCY BD BF BG BS
BU BUT CA DT FT GD HP IRF IT J KSC LM M MG MPSA MRF PN R S SGS
SS STA TIP V VN

Diodos Equivalentes (series)

1N4000 1N46xx AA BA BAR BAS BAT BAV BAW BAX BB BY BYD BYT BYV BYZ BYW BYX BYY
EM ER ES FE FR GP LL MA MBR MUR OA PBY SB SKE SLA SRP